Battery blowers

Husqvarna 120iB + BLi20 & QC80
 • 36 V
 • 9.6 N
 • 4.1kg
€256.90 €319.90
Out of stock
Buy
Husqvarna 120iB Battery Leaf Blower
 • 36 V
 • 9.6 N
 • 2.1kg
€247.90
9679761-01
In stock
Buy
Husqvarna 320iB Battery Leaf Blower Kit
€638.90
9679154
Out of stock
Buy
Husqvarna 320iB Mark II Battery Leaf Blower
 • 36 V
 • 9 N
 • 2.8kg
€266.90 €370.90
Out of stock
Buy
Husqvarna 325iB Battery Leaf Blower
 • 36 V
 • 9 N
 • 2.8kg
€370.90
9679910-01
Out of stock
Buy
Husqvarna 340iBT Leaf blower
 • 36 V
 • 12 N
 • 6kg
€367.90 €475.90
Out of stock
Buy
Husqvarna 525iB Mark II Battery Leaf Blower
 • 36 V
 • 17 N
 • 2.8kg
€456.90 €475.90
Out of stock
Buy
Login / Retailer